STØT Danafrika Kultur

Bliv medlem

Det koster 50,- kr at blive medlem af Danafrika Kultur. Kontingent indbetales på foreningens konto i Nordea, reg. 0135 6446 479 332. HUSK at påføre det fulde navn og om muligt email-adresse.

Vi hilser alle medlemmer velkommen. Udover deltagelse i foreningens arrangementer er der følgende muligheder for at være aktiv :

  • Du kan bidrage til Kulturcaféen med forslag, viden og erfaringer omkring aktiviteter i/udenfor Afrika
  • Du kan bidrage med praktisk organisering af Kulturcaféen’s arrangementer
  • Du kan bidrage med forslag til udviklingsprojekter
  • Du kan deltage i praktisk arbejde i forbindelse med foreningens deltagelse i forskellige former for samarbejde omkring kultur, oplysning mv.
  • Du kan deltage i arbejdet omkring tilvejebringelse af sponsormidler
  • Du kan blive frivillig i foreningens lektiecafé
  • Du kan stille op som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsessuppleant og dermed deltage i foreningens beslutningsprocesser
  • Du kan lave oversættelsesopgaver – især fra dansk til fransk, ind imellem fra dansk til engelsk

Giv et bidrag

Foreningen financierer sine aktiviteter i Danmark og i Afrika via medlemskontingenter, offentlig og privat støtte samt frivillige bidrag. Donationer går til dækning af aktiviteter, der præsenterer afrikansk kunst og kultur i Danmark samt muliggør relationer mellem Danmark og Afrika i form af rejser og udviklingsprojekter. Bidrag kan indbetales på Danafrika Kultur’s konto: i Nordea, reg. 0135 6446 479 332. HUSK at påføre det fulde navn, om muligt email-adresse og evt. den aktivitet, du ønsker at støtte.