Om Danafrika Kultur

Baggrund

Danafrika Kultur blev startet i oktober 2003 med udgangspunkt i en række relationer til Vestafrika. Året forinden, i 2002 var en butik med afrikanske fødevarer (Danafrika Trading) blevet etableret. Interessen for at skabe et mødested voksede. Drivkraften var – og er fortsat - et ønske om at skabe et forum, der er åbent for interesser på tværs af nationale og etniske grænser i Danmark såvel som i Afrika. Foreningen er således ikke knyttet til ét bestemt land, men er åben for aktiviteter og projekter indenfor kunst og kultur, der vedgår alle lande i Afrika. Foreningens gennemgående aktivitet er ”Kulturcaféen”, der afholdes hver fredag i vinterhalvåret, samt rejser (økoturisme) til Afrika (ptVestafrika) og projektaktiviteter.

Visioner

Danafrika Kultur opfatter kreativ og kulturel mangfoldighed på et globalt etisk grundlag som et selvstændigt mål for udvikling. Foreningen vil fremme kreativitet og kultursamarbejde i en bred betydning og tillægger feltet musik en stor betydning for både kommunikation og idéudvikling. Vi arbejder for at udvikle international forståelse gennem oplysnings- og formidlingsarbejde i Danmark og ved at organisere projekter og rejser til Afrika, der giver mulighed for en direkte og engageret kontakt med afrikanere. Vi vil også initiere og støtte udviklingsprojekter idenfor forskellige sektorer og opfatter uddannelse og indkomstgenererende aktiviteter som afgørende for bæredygtig forbedring af levevilkår. Danafrika Kultur slutter op omkring CKU (Center for Kultursamarbejde i Udviklingslandene) /DCCD (Danish Center for Culture and Development). (Læs mere om CKU på: www.cku.dk)