Danafrika

Danafrika Kultur

Danafrika er en NGO, der arbejder for:

  • at udbrede kendskab til og påskønnelse af afrikansk kunst og kultur i Danmark
  • at iværksætte og støtte udviklingsprojekter i Afrika
  • at skabe netværk i Danmark og mellem Afrika og Danmark.

Danafrika Kultur’s vision handler om at se kultur både som mål og som middel til udvikling. Vi opfatter kultur som et aspekt af alle livsområder.

Vi arbejder for:

  • I Danmark – at formidle kendskabet til afrikansk kultur i al sin mangfoldighed samt opbygge og vedligeholde kultursamarbejde med andre organisationer, foreninger og netværk.
  • I Afrika – at styrke partnerorganisationer og bidrage til bæredygtig kapacitetsudvikling, til kunstnerisk, kulturel og social kreativitet og innovation.